Các chương trình đào tạo

QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO - LEADERSHIP
QUẢN LÝ & LÃNH ĐẠO - LEADERSHIP
Chúng tôi luôn nằm trong top những công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, cập nhập những công nghệ mới nhất
arrow
1. Tư duy Lãnh đạo
2. Mô thức lãnh đạo - lãnh đạo vượt trội
3. Lãnh đạo sự thay đổi
4. Lãnh đạo truyền cảm hứng
5. Khả năng vận hành Đơn vị kinh doanh
CHUYÊN MÔN - KNOWLEADGE
CHUYÊN MÔN - KNOWLEADGE
Chúng tôi luôn nằm trong top những công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, cập nhập những công nghệ mới nhất
arrow
1. Tư duy Lãnh đạo
2. Mô thức lãnh đạo - lãnh đạo vượt trội
3. Lãnh đạo sự thay đổi
4. Lãnh đạo truyền cảm hứng
5. Khả năng vận hành Đơn vị kinh doanh
BÁN HÀNG & KINH DOANH- SALE & BUSINESS
BÁN HÀNG & KINH DOANH- SALE & BUSINESS
Chúng tôi luôn nằm trong top những công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, cập nhập những công nghệ mới nhất
arrow
1. Tư duy Lãnh đạo
2. Mô thức lãnh đạo - lãnh đạo vượt trội
3. Lãnh đạo sự thay đổi
4. Lãnh đạo truyền cảm hứng
5. Khả năng vận hành Đơn vị kinh doanh
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ - SERVICE QUALITY
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ - SERVICE QUALITY
Chúng tôi luôn nằm trong top những công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, cập nhập những công nghệ mới nhất
arrow
1. Tư duy Lãnh đạo
2. Mô thức lãnh đạo - lãnh đạo vượt trội
3. Lãnh đạo sự thay đổi
4. Lãnh đạo truyền cảm hứng
5. Khả năng vận hành Đơn vị kinh doanh
NLP VÀ ỨNG DỤNG NLP
NLP VÀ ỨNG DỤNG NLP
Chúng tôi luôn nằm trong top những công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, cập nhập những công nghệ mới nhất
arrow
1. Tư duy Lãnh đạo
2. Mô thức lãnh đạo - lãnh đạo vượt trội
3. Lãnh đạo sự thay đổi
4. Lãnh đạo truyền cảm hứng
5. Khả năng vận hành Đơn vị kinh doanh

Case Study

thumbnail
Chương trình CEO giám đốc điều hành

Từ kinh nghiệm thực tế triển khai cho hơn 1500 doanh nghiệp. Zeta Group giới thiệu bộ giải pháp Quản trị & điều hành doanh nghiệp hiệu quả cho các cấp Quản lý & CEO.

Xem chi tiết
thumbnail
Chương trình nâng cao NLQL cho lãnh đạo cấp trung

Mong muốn xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm chăm sóc khách hàng Xây dựng ứng dụng để quản lý và thúc đẩy kinh doanh

Xem chi tiết
thumbnail
Các chương trình đào tạo theo chức danh

Mong muốn xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm chăm sóc khách hàng Xây dựng ứng dụng để quản lý và thúc đẩy kinh doanh

Xem chi tiết
thumbnail
Chương trình CEO giám đốc điều hành

Mong muốn xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm chăm sóc khách hàng Xây dựng ứng dụng để quản lý và thúc đẩy kinh doanh

Xem chi tiết

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng 14
Khách hàng 13
VP Bank
Viettinbank
Vietcombank
TVSI
Techcombank
PG Bank
NCB
MSB
Hòa Phát
HD Bank
CMC
Bảo Việt