Các chương trình đào tạo

training_logo
Quản lý và lãnh đạo - Leadership
Chúng tôi luôn nằm trong top những công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, cập nhập những công nghệ mới nhất
arrow
1. Khả năng vận hành đơn vị kinh doanh
2. Lãnh đạo truyền cảm hứng
3. Lãnh đạo sự thay đổi
4. Mô thức lãnh đạo - lãnh đạo vượt trội
5. Tư duy lãnh đạo
training_logo
Chuyên môn - Knowleadge
Chúng tôi luôn nằm trong top những công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, cập nhập những công nghệ mới nhất
arrow
1. Khả năng vận hành đơn vị kinh doanh
2. Lãnh đạo truyền cảm hứng
3. Lãnh đạo sự thay đổi
4. Mô thức lãnh đạo - lãnh đạo vượt trội
5. Tư duy lãnh đạo
training_logo
Bán hàng & kinh doanh - Sale & business
Chúng tôi luôn nằm trong top những công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, cập nhập những công nghệ mới nhất
arrow
1. Khả năng vận hành đơn vị kinh doanh
2. Lãnh đạo truyền cảm hứng
3. Lãnh đạo sự thay đổi
4. Mô thức lãnh đạo - lãnh đạo vượt trội
5. Tư duy lãnh đạo
training_logo
Nâng cao chất lượng dịch vụ - Service quanlity
Chúng tôi luôn nằm trong top những công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, cập nhập những công nghệ mới nhất
arrow
1. Khả năng vận hành đơn vị kinh doanh
2. Lãnh đạo truyền cảm hứng
3. Lãnh đạo sự thay đổi
4. Mô thức lãnh đạo - lãnh đạo vượt trội
5. Tư duy lãnh đạo
training_logo
NLP và ứng dụng NLP
Chúng tôi luôn nằm trong top những công ty gia công phần mềm hàng đầu tại Việt Nam. Chúng tôi luôn đem tới cho khách hàng những sản phẩm, dịch vụ chất lượng, cập nhập những công nghệ mới nhất
arrow
1. Khả năng vận hành đơn vị kinh doanh
2. Lãnh đạo truyền cảm hứng
3. Lãnh đạo sự thay đổi
4. Mô thức lãnh đạo - lãnh đạo vượt trội
5. Tư duy lãnh đạo

Các lớp học tiêu biểu

thumbnail
Chương trình CEO giám đốc điều hành

Mong muốn xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm chăm sóc khách hàng. Xây dựng ứng dụng để quản lý và thúc đẩy kinh doanh

thumbnail
Chương trình nâng cao NLQL cho lãnh đạo cấp trung

Mong muốn xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm chăm sóc khách hàng. Xây dựng ứng dụng để quản lý và thúc đẩy kinh doanh

thumbnail
Các chương trình đào tạo theo chức danh

Mong muốn xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp, phần mềm chăm sóc khách hàng. Xây dựng ứng dụng để quản lý và thúc đẩy kinh doanh

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng 14
Khách hàng 13
VP Bank
Viettinbank
Vietcombank
TVSI
Techcombank
PG Bank
NCB
MSB
Hòa Phát
HD Bank
CMC
Bảo Việt