recruitment_banner

Tuyển dụng

Tuyển dụng cùng Zeta VIỆT NAM

Cơ hội nghề nghiệp tại Zeta luôn rộng mở với những nhà nghiên cứu, kĩ sư trong cả nước. Hãy theo dõi trang tuyển dụng để liên hệ với chúng tôi..

Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Mô tả công việc :

- Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo của công ty, nắm vững các nghiệp vụ kỹ năng cơ bản cần thiết.

- Lập kế hoạch kinh doanh.

- Tư vấn giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng.

- Giải đáp tắc mắc của khách hàng.

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

- Đàm phán và ký hợp đồng với khách hàng.

Yêu cầu công việc:

- Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

- Sử dụng máy tính cơ bản;

- Ứng viên được đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm

Quyền lợi được hưởng:

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Với phương châm: “Đoàn kết, giúp đỡ cùng nhau phát triển”

- Tham gia vào các khoá học đào tạo để nâng cao kỹ năng.

- Có cơ hội thăng tiến công bằng trong công việc (3-6 tháng)

- Chế độ đãi ngộ tốt (Hoa hồng 30-40%, thưởng năng suất tháng, thưởng năng suất quý, Thưởng tiến

độ,…) Thu nhập 10 triệu ~ 20 triệu.

- Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 10h từ thứ 2 đến thứ 6

Hồ sơ bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp, chứng minh nhân dân

Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Mô tả công việc :

- Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo của công ty, nắm vững các nghiệp vụ kỹ năng cơ bản cần thiết.

- Lập kế hoạch kinh doanh.

- Tư vấn giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng.

- Giải đáp tắc mắc của khách hàng.

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

- Đàm phán và ký hợp đồng với khách hàng.

Yêu cầu công việc:

- Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

- Sử dụng máy tính cơ bản;

- Ứng viên được đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm

Quyền lợi được hưởng:

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Với phương châm: “Đoàn kết, giúp đỡ cùng nhau phát triển”

- Tham gia vào các khoá học đào tạo để nâng cao kỹ năng.

- Có cơ hội thăng tiến công bằng trong công việc (3-6 tháng)

- Chế độ đãi ngộ tốt (Hoa hồng 30-40%, thưởng năng suất tháng, thưởng năng suất quý, Thưởng tiến

độ,…) Thu nhập 10 triệu ~ 20 triệu.

- Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 10h từ thứ 2 đến thứ 6

Hồ sơ bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp, chứng minh nhân dân

Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Mô tả công việc :

- Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo của công ty, nắm vững các nghiệp vụ kỹ năng cơ bản cần thiết.

- Lập kế hoạch kinh doanh.

- Tư vấn giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng.

- Giải đáp tắc mắc của khách hàng.

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

- Đàm phán và ký hợp đồng với khách hàng.

Yêu cầu công việc:

- Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

- Sử dụng máy tính cơ bản;

- Ứng viên được đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm

Quyền lợi được hưởng:

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Với phương châm: “Đoàn kết, giúp đỡ cùng nhau phát triển”

- Tham gia vào các khoá học đào tạo để nâng cao kỹ năng.

- Có cơ hội thăng tiến công bằng trong công việc (3-6 tháng)

- Chế độ đãi ngộ tốt (Hoa hồng 30-40%, thưởng năng suất tháng, thưởng năng suất quý, Thưởng tiến

độ,…) Thu nhập 10 triệu ~ 20 triệu.

- Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 10h từ thứ 2 đến thứ 6

Hồ sơ bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp, chứng minh nhân dân

Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Mô tả công việc :

- Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo của công ty, nắm vững các nghiệp vụ kỹ năng cơ bản cần thiết.

- Lập kế hoạch kinh doanh.

- Tư vấn giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng.

- Giải đáp tắc mắc của khách hàng.

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

- Đàm phán và ký hợp đồng với khách hàng.

Yêu cầu công việc:

- Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

- Sử dụng máy tính cơ bản;

- Ứng viên được đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm

Quyền lợi được hưởng:

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Với phương châm: “Đoàn kết, giúp đỡ cùng nhau phát triển”

- Tham gia vào các khoá học đào tạo để nâng cao kỹ năng.

- Có cơ hội thăng tiến công bằng trong công việc (3-6 tháng)

- Chế độ đãi ngộ tốt (Hoa hồng 30-40%, thưởng năng suất tháng, thưởng năng suất quý, Thưởng tiến

độ,…) Thu nhập 10 triệu ~ 20 triệu.

- Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 10h từ thứ 2 đến thứ 6

Hồ sơ bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp, chứng minh nhân dân

Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Mô tả công việc :

- Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo của công ty, nắm vững các nghiệp vụ kỹ năng cơ bản cần thiết.

- Lập kế hoạch kinh doanh.

- Tư vấn giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng.

- Giải đáp tắc mắc của khách hàng.

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

- Đàm phán và ký hợp đồng với khách hàng.

Yêu cầu công việc:

- Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

- Sử dụng máy tính cơ bản;

- Ứng viên được đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm

Quyền lợi được hưởng:

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Với phương châm: “Đoàn kết, giúp đỡ cùng nhau phát triển”

- Tham gia vào các khoá học đào tạo để nâng cao kỹ năng.

- Có cơ hội thăng tiến công bằng trong công việc (3-6 tháng)

- Chế độ đãi ngộ tốt (Hoa hồng 30-40%, thưởng năng suất tháng, thưởng năng suất quý, Thưởng tiến

độ,…) Thu nhập 10 triệu ~ 20 triệu.

- Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 10h từ thứ 2 đến thứ 6

Hồ sơ bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp, chứng minh nhân dân

Giảng viên đào tạo doanh nghiệp

Mô tả công việc :

- Tham gia đầy đủ các lớp đào tạo của công ty, nắm vững các nghiệp vụ kỹ năng cơ bản cần thiết.

- Lập kế hoạch kinh doanh.

- Tư vấn giải pháp tài chính phù hợp cho khách hàng.

- Giải đáp tắc mắc của khách hàng.

- Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

- Đàm phán và ký hợp đồng với khách hàng.

Yêu cầu công việc:

- Yêu thích kinh doanh, có kỹ năng xử lý tình huống tốt

- Nhanh nhẹn, nhiệt tình, trung thực, có trách nhiệm trong công việc

- Sử dụng máy tính cơ bản;

- Ứng viên được đào tạo, không yêu cầu kinh nghiệm

Quyền lợi được hưởng:

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện và năng động, cơ hội thăng tiến cao.

- Với phương châm: “Đoàn kết, giúp đỡ cùng nhau phát triển”

- Tham gia vào các khoá học đào tạo để nâng cao kỹ năng.

- Có cơ hội thăng tiến công bằng trong công việc (3-6 tháng)

- Chế độ đãi ngộ tốt (Hoa hồng 30-40%, thưởng năng suất tháng, thưởng năng suất quý, Thưởng tiến

độ,…) Thu nhập 10 triệu ~ 20 triệu.

- Thời gian làm việc: Từ 8h30 đến 10h từ thứ 2 đến thứ 6

Hồ sơ bao gồm:

- Bằng tốt nghiệp, chứng minh nhân dân